دفتر کار مجازی چیست

دفتر کار مجازی مناسب افرادی است که دارای کسب و کاری هستند ولی امکانات و هزینه برای شروع استارت آپ خود در دنیای واقعی ندارند. با استفاده از دفتر کار مجازی، آدرس و نشانی پستی، شماره تلفن واقعی برای استارت آپ آن ‌ها فراهم می‌ شود. دفتر کار مجازی این فرصت را به وجود آورده…